NOILE TEHNOLOGII OPERAȚIONALIZEAZĂ ÎNVĂȚAREA STEM

PREZENTAREA PROIECTULUI

Argument, Context:

Noile tehnologii sunt prezente în viața noastră la fiecare pas. Multe dintre activitățile care în urmă cu zeci de ani nu erau posibile se pot realiza astăzi cu ajutorul noilor tehnologii. Vorbim despre monitoare și televizoare cu plasmă, cu ecran curbat, table inteligente, tablete și telefoane care au încorporate camere multiple. Noile generații sunt atrase ca un magnet de noutățile din domeniul tehnologiei, astfel relația dintre tehnologie și educație devine din ce în ce mai dinamică. Pe de o parte, asistăm la o permanentă evoluție a suporturilor tehnice, la o înnoire de la o zi la alta, ceea ce obligă, din partea utilizatorilor la formarea de noi abilități, conduite, atitudini. Pe de altă parte, și gradul de absorbție sau de permisivitate a tehnicului în raport cu exigențele perimetrului educațional evoluează într-un ritm alert. Astfel încât, relația dintre cele două "dinamici" devine mult mai complexă. De multe ori se întâmplă ca unele inovații tehnice să intre ca atare în spațiul școlar, într-un mod "natural" (calculatorul, tableta, telefonul), alteori acestea sunt modelate încă de la bun început pentru o uzanță explicit didactică (tabla interactivă, platformele educative virtuale etc.).

Accesul imediat și nelimitat la informații este un avantaj evident al noilor tehnologii și în special al Internetului, care permite profesorilor din toate colțurile lumii să stabilească mai ușor contacte în vederea schimbului de idei și informații cu caracter pedagogic și cultural, pentru a coopera și derula proiecte educative. Poșta electronică oferită de email, videoconferințele, grupurile de discuții, blogul sunt doar câteva dintre mijloacele de comunicare oferite de Internet care permit profesorilor și elevilor să se conecteze la valorile culturii universale.

Discipline de studiu, precum: fizica, chimia, biologia, matematica sau tehnologia vor fi mai atractive și mai ușor de înțeles dacă metodele clasice de predare-evaluare se împletesc cu cele moderne care presupun integrarea noilor tehnologii.

Scopul proiectului:

Schimbul de experiență privitor la conștientizarea de către cadrele didactice a importanței utilizării noilor tehnologii în predarea disciplinelor STEM în vederea creșterii motivației elevilor pentru învățare și a calității actului educațional.

Obiectivele proiectului:

1. dobândirea sau consolidarea de competențe în predarea disciplinelor STEM utilizând noile tehnologii;

2. schimb de bune practici, stabilirea de parteneriate cu unități școlare din București;

3. diseminarea aspectelor de bună practică realizate în urma primei mobilități de la Praga din cadrul proiectului KA1 "Să învățăm SMART! Dobândirea de noi competențe privind utilizarea tehnologiilor" finanțat prin programul Erasmus+.

Școala Gimnazială nr. 156 - Site elaborat de Răzvan Gonciulea
Creat cu Webnode
Creați un site gratuit!